Polityka prywatności i plików cookies

www.louloustore.pl

PRYWATNOŚĆ UZYTKOWNIKÓW SERWISU

Serwis www.louloustore.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy Serwis. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do realizacji zamówienia on-line produktów z Serwisu. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści, produktów i usług oferowanych w Serwisie internetowym www.louloustore.pl, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych elektronicznie na stronach Serwisu. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia on-line.

POLITYKA COOKIES
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu internetowego www.louloustore.pl – firma Lou Lou Agnieszka Begier, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1.   dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

2.   w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu www.louloustore.pl ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

1.   Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.   „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1.    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies         wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

2.   w ramach Serwisu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”

3.   wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

4.    „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zarządzanie plikami cookies – Jak wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej?

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny m.in. poprzez zastosowanie protokołu szyfrującego SSL, aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.
Linki do innych witryn internetowych.
Niniejsza witryna może zawierać linki lub odsyłacze do innych witryn internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów, użytkowników Serwisu przekazanych w związku z korzystaniem z usług sklepu internetowego www.louloustore.pl jest firma Lou Lou Agnieszka Begier, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las.  Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Serwisie www.louloustore.pl jest niezbędne w celu realizacji zamówienia produktów i usług Administratora danych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach marketingowych ma charakter dobrowolny i może być odwołana w dowolnym czasie.
Warunkiem realizacji zamówienia on-line oraz dostawy zamówionych towarów jest akceptacja Regulaminu sklepu internetowego. W tym przypadku podanie danych osobowych oraz adresu dostawy jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia.

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług oraz marketingu swoich usług i produktów. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Sklepu internetowego. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
Zmiany w polityce prywatności
Administrator sklepu internetowego www.louloustore.pl będzie informował o zmianach w polityce ochrony prywatności i stosowania mechanizmów cookies, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemie informatycznym.

Niniejsza Polityka prywatności i cookies została zaktualizowana w dniu 04.07.2017 r.

REGULAMIN

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego www.louloustore.pl;
 2.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.louloustore.pl;
 4.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.louloustore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym lub Salonie;
 6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.louloustore.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9.      Ustawa o ochronie danych osobowych –  ustawa  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne
2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.louloustore.pl.
2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 20012 r. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.  Sklep internetowy działający pod adresem www.louloustore.pl prowadzony jest przez Lou Lou Agnieszka Begier:

Dane rejestrowe:
Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, Jelonek, 62-002 Suchy Las
Regon: 301116793
NIP: 6060069197

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres korespondencyjny:
Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, Jelonek, 62-002 Suchy Las

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.louloustore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Zamawiający może dokonać zakupów rejestrując się w systemie sklepu lub bez rejestracji.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędne do realizacji złożonego Zamówienia.
3.4. Administrator serwisu www.louloustore.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.louloustore.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię sklepu.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora www.louloustore.pl
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu www.louloustore.pl, Administrator sklep internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla www.loulou.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Dane osobowe

4.1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych klientów, użytkowników Sklepu internetowego jest Lou Lou Agnieszka Begier , z siedzibą w:  62-002 Suchy Las ul. Obornicka 8a. Dane osobowe klientów przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych w celu realizacji i dostawy zamówienia jest obowiązkowe.
4.2. Dane osobowe przetwarzane są także w celach marketingowych, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym. Zgoda osób na ten jest dobrowolna. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) klient, użytkownik Sklepu internetowego   ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.louloustore.pl, dokonać wyboru z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 •          przedmiotu zamówienia,
 •          jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 •          wybranej metody płatności,
 •          wybranego sposobu dostawy,

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lou Lou Agnieszka Begier  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej “Rozpoczęliśmy realizację Twojego zamówienia nr xxx.” Wiadomość ta stanowi jednocześnie potwierdzenie poprawnej weryfikacji danych zawartych w Zamówieniu.
5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką Poczty Polskiej. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostępne są także w zakładce Koszty przesyłki.
6.3.  Na stronach Sklepu internetowego przy każdym asortymencie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Zamówienie na wybrane Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie Asortymentu o najdłuższym czasie przygotowania zamówienia do wysyłki. Lou Lou Agnieszka Begier. zastrzega, że termin przygotowania zamówienia do wysyłki może ulec zmianie z przyczyn od niego niezależnych.
6.4  Przy odbiorze zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać w obecności kuriera sprawdzenia stanu przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub naruszeń przesyłki niezbędne jest sporządzenie i podpisanie przez Klienta i kuriera odpowiedniego protokołu oraz niezwłoczne zawiadomienie o powyższym fakcie Lou Lou Agnieszka Begier.
6.5. Lou Lou Agnieszka Begier.  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w jego dostawie Asortymentu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności jeśli są one spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niewłaściwego adresu dostawy.
6.6. Orientacyjny czas dostawy zależy od terminu dokonania płatności lub czasu złożenia zamówienia i wynosi w przybliżeniu: TNT: 3-4 dni robocze od zaksięgowania zapłaty lub 3 dni w przypadku zamówienia za pobraniem, z zastrzeżeniem pkt. 6.5 Regulaminu.
6.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.loulou.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VII. Płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
7.2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego:
b) płatnością w systemie elektronicznych płatności PayU.pl,
c) opłatą przy odbiorze towaru przedstawicielowi firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.
7.3. Podczas składania zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Asortyment spośród możliwości podanych na stronach Sklepu internetowego.
7.4.  W przypadku wybranego asortymentu Towarów Lou Lou Agnieszka Begier.  zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
7.5.  Lou Lou Agnieszka Begier.  zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: “płatność przy odbiorze” wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze. W takim przypadku Klient może korzystać z innych form płatności.
7.6. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówiony Asortyment, Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na dodatkowe zakupy w Sklepie internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Lou Lou Agnieszka Begier. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu nadpłaty.

 

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je listem poleconym na adres korespondencyjny: Lou Lou Agnieszka Begier, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las, adres email: kontakt@louloustore.pl
8.2 W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu środków na konto bankowe termin 10-dniowy, wskazany w pkt. 8.1. Regulaminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru
8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a) towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
b) towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zużyciu.
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na dres wskazany w pkt. 7.1. Regulaminu.
8.5.  Zwracany Towar lub Towary należy odsyłać razem z otrzymaną z nim fakturą VAT.
8.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:
a) towaru o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
b) Towaru, który z uwagi na jego charakter nie może zostać zwrócony, np. bielizna osobista, stroje kąpielowe,
c) Towar, który ulega szybkiemu zepsuciu, np. produkty spożywcze.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1.  Wszystkie towary dostępne w Sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancje  jakości producent.
9.2. Lou Lou Agnieszka Begier jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
9.3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością Towarów z umową.
9.4. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres : Lou Lou Agnieszka Begier
ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las
9.5  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie internetowym, opis transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
9.6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Lou Lou Agnieszka Begier  zwraca się do Klienta składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.
9.7.  Lou Lou Agnieszka Begier rozpatruje reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Towaru, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
9.8.  W przypadku uznania reklamacji, wadliwy Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Lou Lou Agnieszka Begier  zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny Towar dostępny w Sklepie. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
9.9.  Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Asortyment, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym zamówieniu.
9.10. Lou Lou Agnieszka Begier zastrzega, że zdjęcia Towarów podane na stronach Sklepu są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli Asortymentu. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towaru dostarczonego z zamówionymi, oglądanego przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z ustawień (parametrów) monitora Klienta.
9.11. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia SALONU o wadzie w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Asortymentu z umową.
9.12. W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, Lou Lou Agnieszka Begier odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.


X. Prawo autorskie i majątkowe

10.1 Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek treści w całości lub części ze strony www.louloustore.pl bez pisemnej zgody jest zabronione.
10.2 W przypadku naruszenia praw autorskich lub majątkowych podmiot naruszający owe prawa musi zapłacić sumę w wysokości dwukrotności należnego wynagrodzenia od każdego nieuprawnionego użycia, oraz trzykrotność należytego wynagrodzenia w przypadku gdy naruszenie jest zawinione.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lou Lou Agnieszka Begier a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lou Lou Agnieszka Begier  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lou Lou Agnieszka Begier
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

10.1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, które Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
10.2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
10.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient wykonuje następujące czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.louloustore.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera; (b) dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera; (c) uaktywnia przycisk „Zapisz się”; (d) aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.
10.4. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
10.5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@louloustore.pl lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.
10.6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 wrzesień 2016 r.

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub podanych w umowie jest przedsiębiorca Agnieszka Begier, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lou Lou Agnieszka Begier, ul.Obornicka 8A, Jelonek, 62-002 Suchy Las, posiadająca numer NIP 6060069197 oraz REGON 301116793 (zwana dalej Administratorem).
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@louloustore.pl .
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy zawartej z Administratorem (zwaną dalej Umową), dla której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe w sytuacji, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania określonego uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym prawnym interesem Administratora.
 7. Administrator może przekazać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 8. przedstawicielom i pracownikom Administratora;
 9. podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora;
 10. podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 11. właściwemu organowi podatkowemu;
 12. innym podmiotom zaangażowanym w proces realizacji umowy.
 13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 14. Administrator oświadcza, że ewentualny monitoring wizyjny jest niezbędny w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a nagrania mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom.
 15. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 16. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje osobie, które dane osobowe są przetwarzane, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 17. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM I NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Niniejsza polityka ma charakter informacyjny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, jak i na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

 • 1 DEFINICJE
 1. Administrator- przedsiębiorca Agnieszka Begier, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lou Lou Agnieszka Begier, ul.Obornicka 8A, Jelonek, 62-002 Suchy Las, posiadając numer NIP 6060069197 oraz REGON 301116793.
 2. Dane osobowe- wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
 3. Polityka- niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
 4. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Osoba, której dane dotyczą- każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

 

 

 

 • 2 PRZETWARZANIE DANYCH
 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, a w szczególności z RODO oraz przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania- np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

 • 3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@louloustore.pl formularz kontaktowy pod adresem www.louloustore.pl lub pisemnie na adres, tj. Agnieszka Begier, ul.Obornicka 8A, Jelonek, 62-002 Suchy Las.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 

 • 4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

 

 • 5 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora (serwisu louloustore.pl), w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych i statystycznych- wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi- podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów- zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.
 2. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych- w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

 • 6 MARKETING
 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
  2. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
  3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

 

 • 7 PLIKI COOKIES I PODOBNA DO NICH TECHNOLOGIA
 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. userinputcookies);
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies);
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies);
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies);
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć wpisując w dowolną wyszukiwarkę internetową: Google- Prywatność i warunki.

 

 • 8 FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISACH INTERNETOWYCH
 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;
  2. w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

 

 • 9 KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
 1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
 3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 

 • 10 KONTAKT TELEFONICZNY
 1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
 2. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane- w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 

 • 11 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

 

 • 12 ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH
 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

 

 • 13 ODBIORCY DANYCH
 1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane mogą być również ujawniane wybranym partnerom Administratora, np. w ramach realizacji akcji promocyjnych, do których przystąpiła osoba, której dane dotyczą.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom, służbom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 • 14 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA- współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (PrivacyShield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

 • 15 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, np. ze względów bezpieczeństwa, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie- jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

 • 16 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych- na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2. prawo uzyskania kopii danych- na tej podstawie Administrator przekazuje kopię elektroniczną przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania- Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4. prawo do usunięcia danych- na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania- w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych- z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą- oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. prawo do przenoszenia danych- na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
  9. prawo wycofania zgody- jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
  10. prawo do skargi- w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 17 ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: Agnieszka Begier, ul.Obornicka 8A, Jelonek, 62-002 Suchy Las;
  2. drogą e-mailową na adres: kontakt@louloustore.pl
 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 3. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
 4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
 5. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
 6. Osoba, której dane dotyczą, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych, a także wycofać wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie informacji marketingowych, korzystając z serwisów internetowych Administratora. W tym celu należy zalogować się do serwisu, przejść do zakładki „Szczegóły konta” i dokonać stosownych zmian.

 

 • 18 ZASADY POBIERANIA OPŁAT
 1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
  1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.
  2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 2. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
 3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • 19 ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka podlega bieżącej aktualizacji i weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *